Nienależny podatek trzeba zapłacić, ale można skorygować fakturę

VAT wykazany na błędnie wystawionej fakturze należy odprowadzić w państwie członkowskim zgodnie z tą fakturą, nawet jeżeli udokumentowana w ten sposób transakcja podlega opodatkowaniu w innym państwie
Natomiast państwa członkowskie mogą uzależnić zwrot nienależnie naliczonego podatku wystawcy faktury od warunku, aby podatnik wystawił odbiorcy fakturę korygującą niewykazującą tego podatku.[b]Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 czerwca 2009 (w sprawie C-566/07, spór między Staatssecretaris van Financien a Stadeco BV)[/b]. Wprawdzie orzeczenie to zostało wydane na podstawie przepisów nieobowiązującej już VI dyrektywy, jednak zachowuje ono aktualność również na gruncie postanowień aktualnej 112 dyrektywy.[srodtytul]Usługa w Niemczech, podatek w Holandii[/srodtytul]Sprawa, rozstrzygnięta przez ETS, dotyczyła spółki Stadeco BV, mającej swoją siedzibę w Holandii, która wykonywała usługi w zakresie wynajmu, montażu i demontażu stoisk na targach i wystawach w Niemczech na rzecz holenderskiego odbiorcy. Na fakturach wystawionych za świadczone usługi wykazany został holenderski VAT. Odbiorca w całości zapłacił za te faktury, a Stade...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL