Zmiana kodu wymaga złożenia dwóch formularzy

Co zrobić, gdy kończy się ważność posiadanego przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności, ale nadal będzie on zatrudniony?
[b]– Pracownikowi kończy się 30 czerwca 2009 r. ważność orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności i nie będzie miał kolejnego orzeczenia. W związku z tym od 1 lipca 2009 r. muszę go zgłosić do ZUS z nowym kodem. Na jakich drukach dokonać tej zmiany? Czy najpierw powinnam go wyrejestrować na druku ZWUA i ponownie zarejestrować na druku ZUA?[/b] – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.Tak, rzeczywiście zmianę kodu tytułu ubezpieczenia należy zgłosić w ZUS poprzez złożenie wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a następnie zarejestrowania na ZUS ZUA ponownie z nowym kodem.[srodtytul]Tylko siedem dni[/srodtytul]Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia do tych ubezpieczeń osób będących pracownikami spoczywa na płatniku składek. Dokonuje tego w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.Zgłoszenie do ubezpieczeń społeczny...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL