Nagroda jubileuszowa należy się mimo przerw w zatrudnieniu

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Nie możesz wymagać od pracownika posiadania ciągłego stażu w twojej firmie, by mu przyznać konkretne uprawnienie, bo nie ma takiego ustawowego wymogu. Chyba że chodzi o świadczenia, które wypłacasz dobrowolnie
[b]– W 2007 r. pracownik uzyskał prawo do emerytury. Firma go zwolniła i po trzech dniach ponownie zatrudniła. W lutym br. osiągnął dziesięcioletni staż pracy w tym zakładzie pracy, w związku z czym powinien dostać nagrodę jubileuszową. Czy ta trzydniowa przerwa w zatrudnieniu może zaważyć na wypłaceniu mu nagrody jubileuszowej?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY. – [b]Wewnętrzfirmowy regulamin nie zawiera żadnej wzmianki nt. ewentualnych przerw w pracy, jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową.[/b]Niestety, bez znajomości regulacji wewnątrzzakładowych, obowiązujących w danej firmie (tj. regulaminu wynagradzania), nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.[srodtytul]Obowiązkowe tylko w sferze budżetowej[/srodtytul]Obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują prawa do nagród jubileuszowych dla wszystkich pracowników, wskutek czego podstawą ich wypłaty są wyłącznie przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL