Kłopoty z uzyskaniem refundacji

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Niebawem wejdą w życie kolejne przepisy dające możliwość uzyskania z PFRON zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Tymczasem firmy mają problemy z tymi, które już obowiązują
Podpisane 30 czerwca przez Jolantę Fedak, minister pracy i polityki społecznej, rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Na podstawie tych przepisów przedsiębiorcy, którzy podejmą się zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na co najmniej 36 miesięcy, będą mogli się ubiegać u starosty o zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń firmy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika, a także zakupu urządzeń ułatwiających takiej osobie funkcjonowanie w budynku firmy.[srodtytul]Dodatkowe koszty[/srodtytul]W rachubę wchodzi także refundacja wydatków na zakup specjalnego oprogramowania czy technologii wspomagających niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych limit takiej pomocy to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL