Szacowanie obrotu niezgodne z unijną dyrektywą

www.sxc.hu
W 2006 r. polskie przepisy dotyczące oszacowania podstawy opodatkowania VAT były sprzeczne z ówczesnym brzmieniem VI dyrektywy. Nie było w niej przepisu, który dawałby możliwość ustalenia podstawy opodatkowania w sposób najbardziej zbliżony do stanu rzeczywistego.Podstawą opodatkowania powinna być wartość rzeczywiście otrzymana, co potwierdza orzecznictwo ETS.
Tak orzekł [b]WSA w Rzeszowie 25 maja 2009 r. (I SA/Rz 11/09)[/b].Podatnik w okresie od kwietnia do listopada 2006 r. kupił i następnie sprzedał osiem używanych samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski. W wyniku kontroli organ podatkowy uznał, że liczba sprzedanych samochodów, jak i krótki okres, w jakim doszło do wszystkich transakcji, wskazują jednoznacznie na prowadzenie przez podatnika działalności gospodarczej podlegającej VAT. Stwierdził ponadto, że podatnik nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nie składał deklaracji VAT-7 i nie prowadził ewidencji dla celów rozliczenia VAT. W związku z tym określił zobowiązanie podatkowe w VAT za ten okres.W odwołaniu od tej decyzji podatnik zakwestionował wysokość podatku, wskazując, że określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania było nieprawidłowe, skoro wartość transakcyjna samochodów została wskazana w umowach sprzedaży. Organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżon...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL