Mimo że pracownik zachorował, gdy pracował w Grecji, zasiłek otrzyma w Polsce

www.sxc.hu
Jesteśmy firmą działającą w kilku państwach UE. Delegujemy pracowników do tych państw na podstawie formularzy E101. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie są zasady przyznawania zasiłku chorobowego, w sytuacji gdy pracownik zachoruje za granicą. Czy pracownik przebywając poza granicami Polski może uzyskać taki zasiłek z ZUS?
Jeżeli dla delegowanego ZUS poświadczył formularz E101, to znaczy, że pracownik ten wykonując zadania za granicą podlega polskim przepisom z zakresu zabezpieczenia społecznego, również tym dotyczącym świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek zostanie więc przyznany zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=78938]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 60, poz. 636 ze zm.)[/link]. Do jego wypłaty zobowiązany będzie ZUS jako instytucja właściwa. Nie jest przeszkodą to, że pracownik podczas choroby przebywa za granicą.Pracownik, który za granicą stał się niezdolny do pracy, by uzyskać świadczenie z ubezpieczenia chorobowego, powinien w ciągu trzech dni od powstania niezdolności do pracy powiadomić o tym instytucję ubezpieczeniową tego państwa, w którym przebywa, i dostarczyć jej zaświadczenie wydane przez lekarza leczącego. Inst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL