12 mln zł czeka na Pomorzu dla zwiększających załogi

www.sxc.hu
Firma poniesie tylko połowę kosztów wynagrodzenia nowo zatrudnionego, jeśli będzie on należał do osób w niekorzystnej sytuacji
W województwie pomorskim ruszył konkurs z programu „Kapitał ludzki” dla działania 7.2.1, przewidującego m.in. subsydiowanie zatrudnienia. Dla firm, które planują zwiększyć stan załogi, to szansa na obniżenie związanych z tym kosztów. Na każdego nowo zatrudnionego, spełniającego dodatkowe warunki, przedsiębiorca uzyska połowę ponoszonych wydatków, na które składa się:- wynagrodzenie brutto,- opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.Takie wsparcie może trwać 12 lub 24 miesiące w zależności od tego, czy nowo zatrudnioną osobą będzie ta w szczególnie niekorzystnej czy w bardzo niekorzystnej sytuacji (patrz ramka). Ponadto firma musi wykazać wzrost zatrudnienia w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. Zatem nowy pracownik nie może zastępować np. osoby zwalnianej w wyniku redukcji. Na pomoc może liczyć też ten pracodawca, choć nie przyrasta mu zatrudnienie, gdy np. nowo przyjęty do pracy zastąpi osobę przechodzącą n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL