Nie wszystko wpiszemy do książki

Inspektor powiedział mi, że książka kontroli jest dla niego i nie mogę w niej dokonywać dodatkowych wpisów. Czy to prawda?
To zależy od sytuacji. Przedsiębiorca ma prawo dokonywać wpisów dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych albo informowania o ich uchyleniu przez organ kontroli, jego zwierzchnika albo sąd administracyjny. Jeśli natomiast przedsiębiorca chce złożyć np. sprzeciw wobec kontroli, to nie wpisuje tego do książki. Podobnie nie komentuje tam wpisów inspektora. Sprzeciw wnosi się na piśmie do organu prowadzącego kontrolę w ciągu trzech dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=99B8C6C1CE996CCC555B4A771B3AE29A?id=236773]ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL