Jak udokumentować otrzymaną dotację, która podlega VAT

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Zwrot dotacji, subwencji i innych podobnych dopłat należy udokumentować fakturą wewnętrzną. Przepisy milczą natomiast na temat sposobu udokumentowania ich otrzymania
Przedsiębiorcy mają więc wątpliwości, czy powinna to być faktura, faktura wewnętrzna, a może nota księgowa?[srodtytul]Kiedy dotacje podlegają VAT[/srodtytul]Podstawą opodatkowania VAT jest, co do zasady, obrót, przez który zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.[b]Zatem nie każda dotacja podlega VAT. Do podstawy opodatkowania wlicza się wyłącznie takie dotacje, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Muszą być one udzielone w celu dofinansowania (sfinansowania) dostawy konkretnych towarów lub u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL