Choroba psychiczna nie uzasadnia zawieszenia postępowania

Zły stan zdrowia podatnika, w tym zdrowia psychicznego, nie jest podstawą do zawieszenia postępowania podatkowego i nie powoduje utraty zdolności do czynności prawnych
[b]Wyrok WSA w Szczecinie z 7 maja 2009 r., I SA/Sz 318/08[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Podatnik wystąpił do izby skarbowej z wnioskiem o zawieszenie toczącego się postępowania odwoławczego.W uzasadnieniu wniosku wskazał na brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu ze względu na zły stan zdrowia psychicznego. Izba odmówiła jednak zawieszenia postępowania. Powołała się na art. 201 § 1 ordynacji podatkowej, który zawiera zamknięty katalog okoliczności dających podstawę do zawieszenia prowadzonego postępowania podatkowego. Powoduje to, że wyłącznie zaistnienie zdarzenia wskazanego wprost w tym przepisie nakłada na organ obowiązek zawieszenia postępowania, a jego niewystąpienie uniemożliwia zastosowanie tego środka. Podatnik złożył skargę do sądu.[wyimek]Zły stan zdrowia nie powoduje utraty zdolności do czynności prawnych[/wyimek][srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA odrzucił ją jednak. Przypomniał, że organ podatkowy – zgodnie z przepisa...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL