fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sądownictwo dyscyplinarne

Adwokatura chce poprawiać dyscyplinarki

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Powołanie naczelnego rzecznika dyscyplinarnego i sądów niezależnych od izb adwokackich zakłada projekt przepisów przygotowany przez samorząd
Jego celem jest zagwarantowanie większej niezależności organom dyscyplinarnym. Chodzi też o usprawnienie postępowań dzięki ograniczeniu możliwości ich przedłużania przez obwinionych adwokatów.
Adwokatura proponuje reformę struktury sądownictwa dyscyplinarnego. Ma ona polegać na oderwaniu sądów I instancji od terytorialnego podziału na izby adwokackie. Zgodnie z projektem przestałyby one być organami izb, a stałyby się organami całej adwokatury. Dzięki temu można by tworzyć sądy, których obszar działania nie pokrywałby się z zasięgiem izb. Mogłyby więc obejmować jedną dużą izbę albo kilka mniejszych, a nawet przekraczać ich granice. Zarazem to izby adwokackie wybierałyby sędziów. Sądy powoływałaby Naczelna Rada Adwokacka. NRA ustalałaby także liczbę członków sądów dyscyplinarnych (od 11 do 25 i trzech zastępców), w tym także wybieranych przez poszczególne izby do sądów, których obszar właściwości obejmowałby teren więcej niż jednej izby. [srodtytul]Wejście superrzecznika[/srodtytul]
Nowym organem o silniejszej pozycji niż dzisiejszy rzecznik dyscyplinarny NRA miałby być naczelny rzecznik dyscyplinarny wybierany przez Krajowy Zjazd Adwokatury. Prowadziłby on sprawy dotyczące członków organów adwokatury lub izby adwokackiej, oskarżał w sprawach przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym oraz Sądem Najwyższym. Byłby też organem nadrzędnym wobec rzeczników dyscyplinarnych okręgowych rad adwokackich. Ci zaś, działając z upoważnienia rady, byliby związani jej wytycznymi i poleceniami dotyczącymi wszczęcia postępowania. [srodtytul]Przeciw przedłużaniu[/srodtytul] W projekcie znalazły się także zmiany w procedurze, które mogą usprawnić przebieg postępowań dyscyplinarnych. Mają zapobiegać przewlekaniu dochodzeń prowadzonych przez rzeczników. Jeśli np. obwiniony się nie stawi, by uczestniczyć w jakiejś czynności dowodowej, można byłoby przeprowadzić ją bez jego udziału. Chyba że usprawiedliwi się zaświadczeniem od lekarza sądowego. Jeśliby natomiast się uchylał od udziału w czynnościach, w których jego obecność uznano za niezbędną, to po dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności groziłoby mu tymczasowe zawieszenie w wykonywaniu zawodu. Swoją propozycję reformy dyscyplinarek mają radcowie prawni. [srodtytul]Radcowie też za reformą[/srodtytul] W przygotowywanym siłami samorządu projekcie nowej ustawy regulującej wykonywanie zawodu znalazł się pomysł, aby w składzie sądu odwoławczego zasiadał obok radców przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. – Byłoby to zgodne z zasadą jawności i stanowiło element społecznej kontroli postępowań – uzasadnia Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Radcowie rozważają też wprowadzenie etatowych rzeczników dyscyplinarnych. Na trzyletnią kadencję zawieszaliby oni wykonywanie zawodu w zamian za odpowiednie wynagrodzenie za pełnienie funkcji korporacyjnego oskarżyciela. – Wobec ciągle rosnącej liczby członków samorządu nie da się już sprawnie prowadzić postępowań, opierając się jedynie na pracy społecznej kolegów. Profesjonalizacja dałaby gwarancję sprawnego postępowania – tłumaczy prezes Bobrowicz. [ramka][b]Opinia: Joanna Agacka-Indecka prezes Naczelnej Rady Adwokackiej[/b] Intencją tego projektu jest uczynienie z sądów I instancji i z rzecznika dyscyplinarnego NRA odrębnych organów adwokatury. Naczelny rzecznik dyscyplinarny miałby mocniejszą pozycję jako niezależna instytucja pilnująca przestrzegania zasad etyki w palestrze. Dzięki szerszym uprawnieniom miałby silniejszy nadzór nad rzecznikami dyscyplinarnymi ORA. Liczymy na to, że w sądach I instancji, niezależnych od terytorialnej struktury samorządu, lepiej będzie można wykorzystać umiejętności najlepszych adwokatów z różnych izb, specjalistów od procedury karnej, na której opiera się postępowanie dyscyplinarne. O powoływaniu tych sądów będzie decydować NRA. Na razie prowadzimy badania nad opracowaniem najbardziej racjonalnej ich struktury. Nasze propozycje zmian w przepisach przekazaliśmy ministrowi sprawiedliwości. [/ramka] [b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/06/29/adwokatura-chce-poprawiac-dyscyplinarki/]Skomentuj artykuł[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA