Surowce i Chemia

Górniczy słownik

Przydatny przewodnik po pojęciach specjalistycznych, górniczym żargonie i lokalnej gwarze
[b]czako[/b] - górnicza czapka z pióropuszem noszona do galowego munduru np. na barbórkę
[b]chodnik górniczy[/b] – wyrobisko poziome [b]fedrować[/b] – wydobywać węgiel
[b]gwarek[/b] – dawne określenie górnika [b]hajer[/b] – górnik [b]hałda węgla[/b] – zwałowisko odpadów górniczych, nieużytków [b]kombajn chodnikowy[/b] – maszyna górnicza na gąsienicach służąca do drążenia wyrobisk [b]kombajn ścianowy[/b] – maszyna służąca do pozyskiwania węgla, porusza się po specjalnym przenośniku [b]kompleks ścianowy[/b] - zespół maszyn pracujących w ścianie wydobywczej (w tym m.in. kombajn) [b]kopalnie zespolone[/b] – kopalnie działające niegdyś osobno, połączone podziemnie w jeden zakład (np. Sośnica-Makoszowy, Jas-Mos) [b]KWB[/b] – kopalnia węgla brunatnego [b]KWK[/b] – kopalnia węgla kamiennego [b]metanomierz[/b] (metanometr) - urządzenie służące do badania poziomu stężenia metanu pod ziemią [b]nadsztygar[/b] – główny nadzorca, nadzoruje zwykle kilka oddziałów kopalń [b]ocios[/b] - boczna ściana w kopalni [b]obudowa ścianowa zmechanizowana[/b] - obudowa złożona z pojedynczych sekcji (części) lub ich zestawów, która przesuwa się w ścianie w miarę wybierania węgla, sterowana mechanicznie lub hydraulicznie, zazwyczaj zdalnie [b]poziom wydobywczy[/b] – głębokość, na której udostępnione jest złoże (najgłębsze w Polsce to ponad 1 km w głąb ziemi) [b]przeróbka węgla[/b] – sortowanie, oczyszczanie, wzbogacanie surowca; odbywa się w zakładach mechanicznej przeróbki przy kopalniach [b]przodek[/b] – przesuwająca się do przodu część wyrobiska przy udostępnianiu nowych chodników [b]pyrlik i żelosko[/b] – popularne „górnicze młotki”, herb branży, np. na górniczych czapkach [b]skarbnik[/b] – duch kopalni pojawiający się w niej, gdy miało się coś stać, górnicy wierzyli, że ich chroni [b]spąg[/b] – „podłoga” w kopalni [b]spółka węglowa[/b] – firma skupiająca od kilku do kilkunastu kopalń [b]strug (kombajn strugowy)[/b] - maszyna wydobywająca węgiel w pokładach niskich o wysokości ok. 1,5 metra [b]strop[/b] – „sufit” kopalni [b]szkody górnicze[/b] – szkody i zniszczenia powstałe wskutek prowadzenia podziemnej eksploatacji [b]szola (klatka szybowa)[/b] - winda służąca do transportu ludzi lub węgla w kopalni [b]sztygar[/b] – stanowisko kierownicze w górnictwie, dozór techniczny, nadzoruje pracę górników, podlega nadsztygarowi [b]szychta[/b] – dobowy czas pracy górnika, jedna zmiana w kopalni (czas jej trwania zależy też od temperatury na dole – gdy wysoka, jest skracany) [b]ściana wydobywcza (eksploatacyjna)[/b] – miejsce, w którym wydobywa się węgiel (tam pracuje kombajn), ograniczone dwoma chodnikami [b]upadowa[/b] – wyrobisko nachylone pod kątem ostrym łączące chodniki na dwóch różnych poziomach wydobywczych [b]urobek[/b] - wydobyty węgiel [b]wyrobisko[/b] – pusta przestrzeń górotworu, w kopalni zabezpieczone obudową [b]zakład górniczy[/b] – inne określenie kopalni [b]zasoby bilansowe[/b] – część zasobów przemysłowych surowca potencjalnie nadająca się do eksploatacji [b]zasoby przemysłowe[/b] – całkowite zasoby danego złoża [b]zwał węgla[/b] – usypisko węgla, na którym zbierane są zapasy surowca
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL