fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wolno zmienić grafik

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Czy zgodnie z prawem pracy możliwe jest wprowadzenie zmian godzin pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy (codziennie od 8 do 16) tak, aby trzy razy w tygodniu rozpoczynał pracę o godz. 10.30 i kończył o godz. 18.30?
Przez dobę pracowniczą, zgodnie z art. 128 § 3 kodeksu pracy, należy rozumieć 24 kolejne godziny – poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. A zatem doba pracownicza nie jest tożsama z dobą „zegarową”, np. w sytuacji, gdy godziną rozpoczęcia pracy jest 10.30, doba pracownicza trwa do godz. 10.30 następnego dnia. Podwładny, w trakcie doby pracowniczej, ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Wskazuje na to art. 132 § 1 k.p.Zgodnie z przytoczonymi regulacjami, proponowany przez czytelnika rozkład czasu pracy, mimo zachowania 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku pracownika, spowoduje, że podwładny będzie pracował ponad dobowy wymiar czasu pracy. Jeśli pracodawca podejmie taką decyzje, to będzie się ona wiązała z koniecznością zatrudnienia tej osoby w godzinach nadliczbowych.Zgodnie z art. 151[sup]1[/sup] §1 pkt 2 k.p. za pracę w tzw. nadgodzinach, pracownikowi –...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA