fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 29 z 14 maja 2009

[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 398 – 417), z 28 listopada i z 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23 i 24 grudnia 2008 roku oraz 7 stycznia 2009 roku o nadaniu orderów i odznaczeń.
[b]Zarządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 418) nr 37 z 8 maja w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespół do spraw koordynacji zadań rządu określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku”; weszło w życie 14 maja.
[b]Komunikaty[/b] (poz. 419 – 421):
[b]ministra rozwoju regionalnego[/b], z 27 kwietnia i 4 maja, w sprawie:
– zmiany szczegółowego opisu osi priorytetowych dla programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej 2007 – 2013”,
– wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami,
[b]nr 5/2009 (DOKE) prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego[/b] z 12 maja w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=310879]MP nr 29[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA