fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 69 z 7 maja 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 586 – 596), jedna z 20 lutego, cztery z 5 marca, jedna z 6 i trzy z 19 marca oraz z 2 i 3 kwietnia, o zmianie ustawy:
- Prawo energetyczne,
- o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- o znakach Sił Zbrojnych RP; te trzy wejdą w życie 22 maja,
- o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe; 8 listopada,
- o pomocy społecznej,
- o nasiennictwie,
- kodeks postępowania cywilnego (dwukrotnie zmieniony tego samego dnia),
- o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych; wszystkie 22 maja,
- o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw; 22 maja, lecz niektóre przepisy 8 listopada,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 22 maja
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 597 – 598):
[b]- finansów[/b] z 20 kwietnia w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych; 15 maja
[b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 10 kwietnia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; 22 maja.
[b]Obwieszczenie marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 599) z 7 kwietnia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=310145]Dz.U. nr 69[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA