Surowce i Chemia

Próbne zgazowanie węgla w Barbarze

W georeaktorze w doświadczalnej kopalni Barbara w Mikołowie rozpoczęto dziś eksperymenty z podziemnym zgazowaniem węgla. Doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa odbywają się w ramach trwającego do przyszłego roku projektu HUGE za 3,14 mln euro
HUGE jest trzyletnim projektem badawczym współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali. W ramach projektu w należącej do GIG kopalni doświadczalnej Barbara zbudowana zostanie pilotażowa instalacja do podziemnego zgazowania węgla oraz przeprowadzony eksperyment zgazowania węgla w georeaktorze kilkadziesiąt metrów pod ziemią.
– Eksperyment polega na zgazowaniu najpierw naziemnym około tony węgla (w pierwszej kolejności kamiennego, w dalszej zgazowany będzie węgiel brunatny) i uzyskanie gazu syntezowego bogatego w wodór, który jest cennym surowcem energetycznym – tłumaczy Sylwia Jarosławska-Sobór, rzeczniczka GIG. Badania mają na celu określenie, kiedy ilość wodoru jest maksymalna. Georeaktor pracuje w warunkach ciśnienia atmosferycznego, a temperatura wewnątrz utrzymywana jest na poziomie ok. 1100 st. Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenia ok. 6 eksperymentów naziemnych, które dostarczą niezbędnych informacji dla zaprojektowania eksperymentu podziemnego.
Projekt podziemnego zgazowania, ukierunkowanego na produkcję gazu bogatego w wodór - HUGE (ang. Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe) ma na celu opracowanie modelu funkcjonowania kopalni przyszłości, w której węgiel będzie zgazowywany pod ziemią natomiast na powierzchnię doprowadzany będzie nośnik energetyczny w postaci gazu bogatego w wodór. Wraz z czynnikiem zgazowującym do złoża węgla dostarczany będzie również tlenek wapnia, w celu wiązania CO2. Dzięki temu na powierzchnię płynąć będzie gaz bogaty w wodór, natomiast odpowiedzialny za efekt cieplarniany CO2 będzie składowany w kawernach powstałych w miejscu zgazowanego węgla. Badania prowadzone w ramach projektu HUGE stanowią szansę na wykorzystanie w przyszłości węgli z pokładów, nie eksploatowanych z uwagi na zbyt wysokie koszty spowodowane niekorzystnymi warunkami geologicznymi. Badania nad podziemnym zgazowaniem nie są podejmowane po raz pierwszy. Prace w tym obszarze prowadzone były jeszcze przed II Wojną Światową w Związku Radzieckim. W późniejszym okresie instalacje podziemnego zgazowania eksploatowane były na Ukrainie i w Uzbekistanie, w którym taka instalacja działa do dnia dzisiejszego. Innowacja projektu HUGE polega na ukierunkowaniu podziemnego zgazowania węgla na produkcję gazu bogatego w wodór, przy jednoczesnej eliminacji CO2 poprzez jego trwałe związanie w postaci CaCO3 i składowanie pod ziemią. Produkcja gazu bogatego w wodór na drodze podziemnego zgazowania węgla stanowić będzie technologię kluczową dla przyszłości górnictwa węglowego, zaspokajając jednocześnie zapotrzebowania na energię, surowiec dla przemysłu chemicznego i paliwo dla środków transportu w Polsce i innych krajach europejskich.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL