fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jaki podatek od gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Likwidacja linii kolejowej oznacza, że budowla nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej ze względów technicznych, a nie tylko ekonomicznych. Pozostałe po likwidacji grunty podlegają więc opodatkowaniu według stawki jak dla „gruntów pozostałych”
[b]Tak orzekł WSA w Szczecinie 30 kwietnia 2009 r. (I SA/ Sz 20/09).[/b]W deklaracji na podatek od nieruchomości spółka zadeklarowała do opodatkowania grunty pozostałe po zlikwidowaniu linii kolejowej, stosując stawkę jak dla „gruntów pozostałych”. Organ podatkowy to zakwestionował, wskazując, że grunty podlegają opodatkowaniu według stawki przewidzianej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółka w odwołaniu wskazała, że stan techniczny gruntów nie pozwala na ich wykorzystanie w działalności.Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Spółka wniosła więc skargę do szczecińskiego WSA, wskazując na niewłaściwe zastosowanie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.WSA uchylił decyzję SKO. Stwierdził, że aby ocenić, czy grunty posiadane przez przedsiębiorcę, pozostałe po zlikwidowanej linii kolejowej, mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, pamiętać należy,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA