fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Nowe dodatki funkcyjne sędziów

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło wysokość dodatków dla piastujących kierownicze stanowiska
Według przygotowanego rozporządzenia: w sądach rejonowych prezesi otrzymają od 886 zł do 2066 zł dodatku, a wiceprezesi od 591 zł do 1476 zł. W okręgach dla prezesów będzie to od 1181 zł do 3542 zł, a dla ich zastępców – 1033 zł – 2952 zł.
Dodatki w takiej samej wysokości otrzymają prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych.
Zostały one określone przy zastosowaniu mnożników podstawy ustalenia zasadniczego wynagrodzenia sędziego, czyli przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego "Monitorze Polskim" przez GUS.
Jednocześnie mnożniki zostały określone poprzez wskazanie ich minimalnej i maksymalnej wysokości (wyjątkiem będzie funkcja rzecznika dyscyplinarnego, dla którego wprowadzono jeden, ściśle oznaczony mnożnik).
Wysokość dodatku będzie zależała (w zależności od rodzaju funkcji) od liczby stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich w danej jednostce organizacyjnej (a więc kryterium decydującego o wielkości jednostki) bądź zakresu związanych z funkcją obowiązków (kryterium jakościowe).
Pierwsze z powyższych kryteriów będzie miało zastosowanie do prezesów i wiceprezesów sądów, przewodniczących wydziałów i ich zastępców oraz innych funkcji związanych z zarządzaniem zespołem sędziów (asesorów) i referendarzy.
Drugie kryterium ustalania wysokości dodatku będzie stosowane do funkcji wizytatora, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości bądź Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz innych funkcji, w których wymiar obowiązków nie jest bezpośrednio zależny od wielkości jednostki organizacyjnej, lecz zróżnicowany stosownie do rodzaju i zakresu powierzonych zadań.
Projekt wprowadza również zasadę, że sędzia łączący kilka funkcji będzie pobierać ten spośród przysługujących dodatków, który został ustalony w najwyższej kwocie, podwyższony o 10 – 50 proc.
Podwyższenie dodatku nastąpi po każdym istotnym zwiększeniu zakresu obowiązków sędziego wynikającym z łączonych funkcji.
Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie w dniu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, będą miały jednak zastosowanie od 8 maja 2009 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA