Ile kosztuje nielegalne użytkowanie biura

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy oraz uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu służy ochronie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dlatego wysokie kary za samowolne użytkowanie są uzasadnione
[b]Do takich wniosków doszedł Trybunał Konstytucyjny, który 5 maja rozpatrywał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wysokości kar z tytułu nielegalnego użytkowania budynku. [/b][srodtytul]Wyższa sankcja...[/srodtytul]Wątpliwości NSA dotyczyły przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C6F1D05696844AA24279CC8B03A46D9C?id=183262]ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane[/link], konkretnie jej art. 57 ust. 7 w zakresie, w jakim przewiduje on stawkę kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 i 55 tej ustawy. Zgodnie z kwestionowanym przepisem stawka kary w takim wypadku wynosi dziesięciokrotność tej, o której mowa w art. 59f ust. 1 prawa budowlanego. Zdaniem sądu pytającego nie jest zrozumiałe, z jakich przyczyn ustawodawca uznał, że samowola użytkowa powinna być traktowana ostrzej od innego rodzaju naruszeń w procesie inwestycji budowlanej.[srodtytul]... jest uzasad...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL