fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Czy sąd orzeknie rozdzielność majątkową wstecz?

[b]Czy można orzec rozdzielność majątkową z datą wsteczną?[/b]
Zasadniczo sąd orzeka rozdzielność majątkową na przyszłość. Zgodnie z art. 52 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0BB1A84F1C16FC44F9EF1A02BD62148E?id=71706]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link] rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia.
W wyjątkowych wypadkach sąd może jednak ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. W szczególności może się tak stać, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
[b]W wyroku z 8 maja 2003 r. (sygn. akt II CKN 78/01)[/b] Sąd Najwyższy stwierdził, iż zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną może nastąpić tylko wtedy, jeżeli ważne powody, o jakich mowa w art. 52 k.r.o., a więc m.in. separacja faktyczna, istniały już w tej wcześniejszej dacie.
[b]Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 17 stycznia 1997 r. (sygn. akt II CKU 31/96[/b]) przy orzekaniu o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej z datą wsteczną sąd, biorąc pod uwagę "ważne powody" takiego zniesienia, musi rozważyć nie tylko interes rodziny, ale także ewentualność pokrzywdzenia tych wierzycieli każdego z małżonków, których należności powstały w okresie objętym wstecznym działaniem orzeczenia.
Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/56730.html]rp.pl » Prawo » Prawo Kowalskiego » Małżonkowie » Majątek małżonków » Wspólność majątkowa małżonków.[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA