Już wiadomo, jak zdobyć certyfikat

Autor: Tracy O
Flickr
Od 6 maja obowiązują nowe zasady uzyskiwania certyfikatu księgowego. Zainteresowani jego zdobyciem doczekali się wreszcie odpowiednich przepisów
Mowa o[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D9FBD9150A4AF3AA2E05D19396BF0B53?id=308544] rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 62, poz. 508)[/link]. Jego lektura pozwoli zdobyć potrzebne informacje wszystkim zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu księgowego. Rozporządzenie określa bowiem wykaz dokumentów składanych przez osoby, które się o niego ubiegają (i to zarówno w drodze egzaminu, jak i bez). Określa też wzór wniosku.Jeśli zainteresowani chcą być zakwalifikowani do egzaminu, muszą dołączyć do wniosku oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 [link=htt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL