fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienie lekarskie może zmniejszyć zobowiązania przedsiębiorcy

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Prowadzący działalność zapłaci niższe składki za miesiąc, w którym chorował. Ale tylko wtedy, gdy spełni ustawowe warunki
Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest dla niej tylko ubezpieczenie chorobowe. Jednak jeśli do niego nie przystąpi i zachoruje, nie otrzyma od ZUS zasiłku i za ten miesiąc będzie musiała opłacić pełne składki.[srodtytul]Wyłącznie na wniosek[/srodtytul]Do ubezpieczenia chorobowego z działalności gospodarczej może przystąpić tylko osoba, która taką działalność prowadzi i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje na wniosek osoby zainteresowanej.W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie złożone w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Tak wynika z art. 14 u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA