Wypoczynek także dla zastępcy

Jeden z naszych pracowników wybiera się na roczny urlop szkoleniowy. Ze względu na jego nieobecność chcemy przyjąć do pracy nową osobę, której damy umowę na zastępstwo. Czy takiemu pracownikowi będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?
[b]Tak. [/b]Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o zastępstwo również przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostawania w stosunku pracy. Taki rodzaj umowy jest swoistą odmianą umowy na czas określony, który odpowiada okresowi nieobecności pracownika zastępowanego. Zastępca ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali zatrudnieni. Pracodawca natomiast musi go traktować na równi z innymi osobami.Zgodnie z art. 152 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Tego prawa pracownik nie może się zrzec. Pracownik, którego do pracy przyjmie nasz czytelnik, będzie miał zatem zależnie od stażu pracy 20 lub 26 dni wolnego. Wynika to z faktu, że umowa o pracę ma być zawarta na rok, jeśli taki pracownik w tym samym roku kalendarzowym nie będzie korzystał z urlopu u poprzedniego pracodawcy.W przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub częś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL