Lokaty i inwestycje

Na gie責zie by這 świetnie, ale ryzyko znowu wzros這

Fotorzepa, Darek Golik
W ostatnich trzech miesi鉍ach mo積a by這 wr璚z fantastycznie zarobi na akcjach. Po d逝gim okresie posuchy pojawi造 si wreszcie zyski z funduszy inwestycyjnych. Nie jest to jednak prze這m. Czeka nas jeszcze wiele nerwowych miesi璚y
Ten, kto pod koniec stycznia 2009 r. podj像 ryzyko i zainwestowa w akcje, dzi ma pokane zyski. Na gie責zie ceny wzros造 rednio o oko這 18 proc., ale by這 kilka spó貫k, dzi瘯i którym mo積a by這 co najmniej podwoi kapita. I wcale nie by造 to ma貫 firmy, jak to zazwyczaj bywa przy tak znacznych zwy磬ach w krótkim okresie.
Na przyk豉d na walorach Lotosu przez trzy miesi鉍e mo積a by這 zyska prawie 115 proc. Warto przypomnie, 瞠 np. analitycy Deutsche Banku w raporcie z 26 stycznia wycenili akcj tej spó趾i na 7 z i zalecali pozbycie si tych walorów. Dzi po trzech miesi鉍ach te zaczynaj przewa瘸 rekomendacje sprzedaj z t ró積ic, 瞠 cena jest prawie o 10 z wy窺za. Zysk z KGHM przekroczy 95 proc. I tu równie pojawia si coraz wi璚ej rekomendacji zalecaj鉍ych sprzeda papierów. Dla inwestorów krótkoterminowych, którzy teraz zastanawiaj si, czy nie kupi akcji, mo瞠 to by sygna ostrzegawczy. Wszyscy oczekuj pogorszenia wyników finansowych spó貫k w pierwszym kwartale (w豉nie trwa publikacja raportów). W najbli窺zych miesi鉍ach mo積a zatem si spodziewa korekty.
Straty przynios豉 inwestycja w akcje co czwartej spó趾i. W grupie tej znalaz造 si firmy prze篡waj鉍e problemy, m.in. Krosno, Wistil, Monnari czy Vistula. Wyrana poprawa na gie責zie sprzyja funduszom inwestycyjnym. Sporód 409 funduszy, dla których policzylimy stopy zwrotu, przesz這 80 proc. wykaza這 zyski. Zdecydowanie najlepsze wyniki maj fundusze najbardziej ryzykowne. O ponad 40 proc. przez trzy miesi鉍e wzros豉 warto jednostek ING Rosja i DWS Rosja. Podobny wynik uzyska fundusz Allianz Budownictwa 2012, który koncentruje si na akcjach spó貫k mog鉍ych czerpa profity z organizacji finaów Euro 2012. W grupie funduszy lokuj鉍ych w akcje ma造ch i rednich firm rednia stopa zwrotu przekroczy豉 19 proc. Najlepiej wypad Allianz Mi. Jego zysk przekroczy 30 proc. Przeci皻na stopa zwrotu uniwersalnych funduszy akcji wynios豉 13,6 proc. Tu równie wyró積i si fundusz z rodziny Allianz. Dobra koniunktura na gie責zie poprawi豉 te wyniki funduszy mieszanych i stabilnego wzrostu. Zarobi造 one rednio 8 i 4 proc. Z kolei na rynku obligacji w ostatnich trzech miesi鉍ach dosz這 do spadku cen. Dotyczy這 to zw豉szcza papierów o odleg造m terminie wykupu. Prze這篡這 si to na s豉bsze wyniki funduszy obligacyjnych. A po這wa z nich zanotowa豉 straty. Korzystnie wyró積i造 si Idea i BPH. S豉bo wypad造 te fundusze pieni篹ne. Przeci皻nie wypracowa造 oko這 0,9 proc. zysku. To o 0,6 pkt proc. mniej, ni przynios豉 najprostsza lokata bankowa. [ramka][b]Pawe Majtkowski, doradca finansowy Finamo[/b] W trzymiesi璚znym okresie najbezpieczniejsz inwestycj jest lokata bankowa. Ka盥a ryzykowna forma inwestowania, np. zakup akcji czy jednostek funduszu akcyjnego, by豉by spekulacj. Z kolei inne bezpieczne inwestycje, na przyk豉d w fundusze obligacji, przynios prawdopodobnie podobny zysk co lokata, ale nie jest to pewne. Dlatego na kilka miesi璚y najlepiej otworzy depozyt w którym z banków. Obecnie najwy窺ze oprocentowanie nie przekracza 7 proc. w skali roku. Pami皻ajmy, 瞠 z regu造 najmocniej reklamowane lokaty wcale nie s najkorzystniejsze, a ma貫 banki oferuj zazwyczaj wy窺ze odsetki ni rynkowi giganci.[/ramka] [ramka][b]Jaros豉w Lis, zarz鉅zaj鉍y Union Investment TFI[/b] Najlepszy moment do szybkiego zarobienia na gie責zie jest ju za nami. Po wzrocie gie責owych indeksów o ponad 30 proc. od ko鎍a lutego nie liczy豚ym teraz na du瞠 zyski z gie責y w krótkim okresie. Moim zdaniem wynik rozpocz皻ej teraz trzymiesi璚znej inwestycji w akcje mo瞠 okaza si zbli穎ny do zera. Nie wyklucza豚y te du篡ch korekcyjnych spadków, cho s one mniej prawdopodobne. W d逝窺zej, kilkuletniej perspektywie zakup funduszy akcyjnych jest dobr inwestycj, bo ceny na gie責zie s obecnie wci嘀 atrakcyjne. Rozk豉daj鉍 wp豉ty na kilka miesi璚y, mo瞠my ograniczy wp造w krótkoterminowych zmian na gie責zie. not. w.i.[/ramka] [ramka]Jak liczylimy op豉calno Wszystkie inwestycje rozpocz瘭imy 30 stycznia, a podsumowalimy 30 kwietnia 2009 r. [srodtytul]Obligacje skarbowe[/srodtytul] Uwzgl璠nilimy wszystkie serie papierów skarbowych dost瘼ne na gie責zie. Na wykresie przedstawiamy najlepsze serie z poszczególnych typów obligacji. Przy zakupie i sprzeda篡 pobierana by豉 prowizja maklerska. [srodtytul]Akcje[/srodtytul] Wyliczylimy zyski z inwestycji w akcje wszystkich spó貫k notowanych na warszawskiej gie責zie. Za這篡limy, 瞠 kupuj鉍 i sprzedaj鉍 papiery, p豉cimy prowizj maklersk w wysokoci 1 proc. wartoci transakcji. Na wykresie prezentujemy spó趾i z WIG20. [srodtytul]Fundusze inwestycyjne[/srodtytul] Jednostki funduszy kupowalimy i rozliczalimy (29 kwietnia) wed逝g wartoci aktywów netto przypadaj鉍ych na jednostk uczestnictwa. [srodtytul]Lokaty z這towe w bankach[/srodtytul] Za這篡limy lokat trzymiesi璚zn, której oprocentowanie okrelilimy na podstawie rednich stawek w 20 najwi瘯szych bankach. [srodtytul]Waluty[/srodtytul] Euro i dolary kupowalimy oraz sprzedawalimy po redniej cenie kantorowej. Oprocentowanie ustalilimy na podstawie rednich stawek w 20 najwi瘯szych bankach.[/ramka] [ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/7.html]Wi璚ej na rp.pl/pieni鉅z[/link]e[/b][/ramka]
r鏚這: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL