fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kompletny budynek w stanie surowym można amortyzować

Jeżeli budynek w stanie surowym zamkniętym jest kompletny i nadaje się do użytku, to można go zaliczyć do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych
Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wynajmie nieruchomości. Niektórzy z nich budują obiekty np. handlowo-usługowe, które wynajmują w stanie surowym zamkniętym właścicielom innych firm. Dopiero najemcy takich budynków dokonują ich odpowiedniej adaptacji.W praktyce powstają jednak wątpliwości, czy budynki znajdujące się w stanie surowym zamkniętym można zakwalifikować do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych.[srodtytul]W określonym terminie[/srodtytul]Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się – generalnie – od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po tym, w którym wprowadzono je do ewidencji (wykazu). Można ich dokonywać do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono np. środek trwały w stan likwidacji, zbyto lub stwi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA