fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jak zaoszczędzić na ulgach mieszkaniowych, których dziś formalnie już nie ma

SAM/Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Nawet jeśli niektóre z ulg podatkowych przestały już obowiązywać, możesz z nich skorzystać na zasadzie tzw. praw nabytych. Kiedy i z jakich?
[b]Rz: Kiedy podatnik może skorzystać z ulgi, która już nie istnieje?[/b]
[b]Dominika Dragan-Berestecka:[/b] Może ją wykorzystać przy rozliczeniu rocznym, gdy w okresie obowiązywania ulgi spełnił określone warunki, czyli na zasadzie praw nabytych. [b]Nadal można zatem robić odliczenia na podstawie dużej ulgi budowlanej?[/b]
Tak zwana duża ulga budowlana została zniesiona na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) ustawą z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 34, poz. 1509). Zgodnie z przepisami przejściowymi podatnikom, którzy w latach 1997 – 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych m.in. na budowę domu, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na dotychczasowych zasadach (tj. zgodnie z art. 27a ust. 15 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.), jeżeli odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za lata 1997 – 2001. [b]Kiedy robimy odliczenia od dochodu, a kiedy od podatku?[/b] Podatnikom, którzy nabyli prawo do ulgi budowlanej w latach 1997 – 2001, przysługuje prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację inwestycji poniesionych od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. Wydatki te mogli rozliczać w zeznaniach składanych za lata 2002 – 2004, a jeżeli nie miały one pokrycia w podatku, podlegają odliczeniu od podatku w zeznaniach podatkowych składanych za lata następne aż do całkowitego ich odliczenia. W ramach kontynuacji ulgi budowlanej podatnicy mogą odliczać wydatki budowlane również od dochodu. Dotyczy to osób, które w latach 1992 – 1996 nabyły prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, a wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach 1992 – 2001. W ramach ulgi budowlanej od dochodu można również odliczać wydatki poniesione od 2002 do 2004 r. aż do całkowitego skonsumowania ulgi nierozliczonej w latach poprzednich. [b]Ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej także zniknęła, ale można z niej korzystać.[/b] Tak, ulga ta została zlikwidowana nowelizacją ustawy o PIT z 21 listopada 2001 r. Podatnicy mogą jednak w dalszym ciągu czerpać z niej profity, jeżeli rozpoczęli korzystanie z tej ulgi przed 1 stycznia 2002 r. Na zasadzie praw nabytych mogą w dalszym ciągu odliczać od podatku kwoty wpłaconych oszczędności, aż do upływu określonego przed 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. W przypadku tej ulgi obowiązuje limit: od podatku można odliczyć 30 proc. wydatków, jednak nie więcej niż 11 340 zł. Aby móc skorzystać z tej ulgi, zaoszczędzone w banku pieniądze muszą być wydane na cele wyłącznie mieszkaniowe (np. na budowę domu, przebudowę domu lub lokalu mieszkalnego, uzyskanie mieszkania spółdzielczego), najpóźniej do końca roku, w którym je wycofano z kasy. Inaczej ulgę trzeba będzie zwrócić. [b]Dużą popularnością cieszy się w dalszym ciągu ulga remontowa. Komu przysługuje?[/b] Z preferencji ulgi na remont i modernizację mogą skorzystać osoby, które w latach 2003 – 2005 poniosły wydatki (w wysokości przynajmniej 567 zł) na remont lub modernizację własnego lub wynajętego lokalu bądź budynku, jeśli w zeznaniach za 2005 r. na te odliczenia nie wystarczyło im podatku. Podobną możliwość mają również podatnicy, którzy wpłacali w tym okresie (2003 – 2005) kwoty na fundusz remontowy w spółdzielni lub we wspólnocie mieszkaniowej. Warunkiem skorzystania z ulgi na remont i modernizację jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego mieszkania lub domu. Ulga remontowa pozwala odliczyć od podatku 19 proc. wydatków poniesionych w latach 2003 – 2005, ale nie więcej niż: 4725 zł przy remoncie lub modernizacji lokalu mieszkalnego i 5670 zł – przy remoncie lub modernizacji domu bądź wpłacie na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Przy remoncie i modernizacji instalacji gazowej możemy dodatkowo odliczyć od podatku 945 zł. [b]Wiele osób może też odliczać od dochodu odsetki od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe, choć ulga odsetkowa zniknęła z końcem 2006 r.[/b] Do tej grupy podatników należą osoby, którym w latach 2002 – 2006 został udzielony kredyt na cele mieszkaniowe. Ulga przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt. Odliczenie jest możliwe dopiero w roku zakończenia inwestycji. Jednocześnie podatnikowi przysługuje prawo odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem jej zakończenia. Kredytowana nieruchomość musiała jednak zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika. Kredyt musiał być więc zaciągnięty m.in. np. budowę budynku mieszkalnego, kupno nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku, od gminy bądź od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej etc. Warto wiedzieć, że odliczenie to jest ograniczone limitem: na lata 2006 – 2007 wynosi on 189 000 zł, natomiast w roku 2008 jest to kwota 212 870 zł. [ramka][b]Warto wiedzieć: ulgi a prawa nabyte[/b] Do ulg, które w rozliczeniu za 2008 r. mogą zostać wykorzystane jedynie na zasadzie praw nabytych, należą: >> tzw. duża ulga budowlana, >> ulga remontowa, >> ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, >> ulga odsetkowa.[/ramka] [ramka][b]Warto wiedzieć: kiedy nie skorzystasz z ulgi odsetkowej[/b] Ulga odsetkowa jest objęta dwoma ograniczeniami: a) odliczeniu nie podlegają odsetki związane z finansowaniem zakupu gruntu –możliwości tej nie wyklucza się wtedy, gdy kredyt wykorzystany został zarówno na inwestycję, jak i na nabycie gruntu – odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która została spożytkowana na inwestycję, b) z ulgi odsetkowej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy korzystają lub korzystali ze starych ulg mieszkaniowych, m.in. ulgi budowlanej, odliczenia z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Ograniczenie to dotyczy także małżonka podatnika. Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej przysługuje podatnikom do upływu terminu spłaty, który określony jest w umowie o kredyt lub pożyczkę, jednak nie później niż do końca 2027 r.[/ramka] [ramka][b]Warto wiedzieć: ulga a refinansowanie kredytu[/b] Nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła od 2009 roku zmiany pozwalające odliczyć odsetki od kredytów zaciągniętych na refinansowanie kredytu mieszkaniowego. Tym samym w ramach ulgi odsetkowej można odliczać odsetki: >> od kredytu mieszkaniowego, >> od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, >> od każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu, o którym mowa powyżej. Odsetki zapłacone w latach 2002 – 2007 od kredytu refinansowego na inwestycje zakończone przed 1 stycznia 2008 r. można odliczyć w zeznaniu rocznym już od dochodu uzyskanego w roku 2008 lub 2009.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA