• 19.07.2018

Szkolenia na każdą kieszeń

Nadal organizowane są w Wielkopolsce kursy finansowane z polskiego budżetu i Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku kobiet mogą być bezpłatne, natomiast pracodawcy, którzy sami chcą się podszkolić lub swoich pracowników, płacą 20 albo 40 proc. rzeczywistych kosztów.
Oferta tanich lub bezpłatnych szkoleń kurczy się. Nim zostaną uruchomione zajęcia współfinansowane w ramach funduszy przyznanych Polsce na lata 2007 - 2013, zainteresowani mogą korzystać ze szkoleń i studiów podyplomowych, które realizowane są za sprawą unijnej pomocy na lata 2004 - 2006. Wiele informacji o dofinansowanych zajęciach dla przedsiębiorców i pracowników znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.pl. [srodtytul]Podnoszenie kwalifikacji[/srodtytul]
W bezpłatnych kursach realizowanych w ramach projektu "Teraz ja" mogą uczestniczyć wyłącznie bezrobotne kobiety zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy na terenie Wielkopolski. Za organizację nauki odpowiedzialna jest firma Szkoleniowiec PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński, tel. 061 840 04 40 i 061 840 04 41. Panie mogą się jeszcze zapisać na: - kurs komputerowy dla zaawansowanych (można się zgłaszać do końca czerwca, kolejny kurs rozpocznie się we wrześniu), - kurs sprzedawcy, - asystentka-sekretarka, - kurs komputerowy dla początkujących. Jak informują organizatorzy, rekrutacja jest prowadzona na bieżąco. Od uczestniczek komputerowych kursów dla zaawansowanych wymagana jest podstawowa wiedza o obsłudze komputerów. Jak się dowiedzieliśmy u organizatora, matki samotnie wychowujące dzieci do lat siedmiu mają zapewniony zwrot kosztów opieki nad potomstwem pozostawionym w domu. Podobnie - za wydatki poniesione na opiekę nad osobami starszymi lub inwalidami. [srodtytul]Uruchamianie firm[/srodtytul] Również bezpłatne i także tylko dla kobiet są szkolenia organizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową z Poznania, ul. Głogowska 26, tel. 061 866 41 54. Nauka dotyczy uruchamiania firm, a na jej zakończenie panie, które przedstawią najlepsze biznesplany, uzyskają jednorazowe dofinansowanie po 11,5 tys. zł na podstawowe inwestycje i zakupy w nowo uruchomionych firmach. Mogą się zapisywać kobiety, które ukończyły 30 lat i mają średnie wykształcenie. Uczestniczkami mogą być zarówno zarejestrowane bezrobotne, niezarejestrowane, jak i pracujące panie poszukujące dodatkowego źródła dochodu. Podczas szkolenia uczestniczki będą przyswajać podstawy przedsiębiorczości i zasady obowiązujące przy rejestracji firmy. Będą także korzystać z zajęć psychologicznych. Nauka będzie trwać 12 dni, od poniedziałku do soboty, i w sumie zajmie dwa tygodnie. Odbędzie się jeszcze sześć edycji szkoleń, w których weźmie udział co najmniej 120 pań. Pierwsze z kursów będą trwać od 16 do 28 lipca 2007 r. [srodtytul]Taniej dla pracowników i przedsiębiorców[/srodtytul] Szkolenia przeznaczone dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników zainteresowanych rozwinięciem lub rozpoczęciem działalności eksportowej oferuje Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji (61-809 Poznań, ul. Święty Marcin 80/82, lok. 54, tel. 061 851 78 49). Nauka realizowana jest w ramach dwóch typów szkoleń: "Przygotowanie do eksportu" i "Wsparcie rozwoju polskiego eksportu". Dzięki uczestnictwu w tych szkoleniach personel firm, a w szczególności kadry zarządzające oraz osoby odpowiedzialne za sprzedaż eksportową wzbogacą swą wiedzę w zakresie tworzenia oferty i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu, a także realizacji kontraktów eksportowych. Ponieważ prawo do udziału mają jedynie osoby z mikro, małych i średnich firm, dlatego zgodnie z zapisami działania 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" właściciele firm powinni ponosić za swoją naukę i podwładnych 20 proc. rzeczywistych kosztów. W praktyce jednak nic nie płacą, dlatego że na poczet opłaty zaliczane jest wynagrodzenie, jakie w dniach nauki pracodawca gwarantuje pracownikom.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL