fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 25 marca 2009

[srodtytul]ADWOKATURA, RADCY, NOTARIUSZE[/srodtytul]
- znowelizowane 20 lutego ustawy: Prawo o adwokaturze; o radcach prawnych; Prawo o notariacie ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=303826]DzU nr 37, poz. 286[/link]); [srodtytul]SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY[/srodtytul]
- nowe oznaczenie PGE (Polska Grupa Energetyczna) jest formalną przyczyną zmian na liście spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz na liście spółek konsolidujących ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=303833]DzU nr 37, poz. 289[/link]) [srodtytul]ŻOŁNIERZE[/srodtytul] - podstawą wcześniejszego zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej jest wybór żołnierza także do Parlamentu Europejskiego ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=303815]DzU nr 37, poz. 290[/link]) [srodtytul]STRAŻ GRANICZNA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o sposobie podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub pracowników kontroli skarbowej ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=303820]DzU nr 37, poz. 292[/link]) [srodtytul]ZAŁOGI STATKÓW MORSKICH[/srodtytul] - on także określił wzór formularza wniosku o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzór samej przepustki dla członków załóg morskich ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=303817]DzU nr 37, poz. 293[/link]) [srodtytul]PRODUKCJA ŻYWNOŚCI[/srodtytul] - rozporządzenie ministra zdrowia na temat ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia; odstępstwa te nie mogą mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo produkowanej żywności, w tym nie mogą przyczyniać się do jej zanieczyszczenia ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=303837]DzU nr 37, poz. 294[/link]) [srodtytul]PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE[/srodtytul] - drugie jego rozporządzenie, zmienione 23 lutego, dotyczy trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów: indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk pielęgniarek, położnych – z nowymi wzorami wniosków o wpis ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=303828]DzU nr 37, poz. 295[/link]) [srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul] - minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał cztery rozporządzenia, dwa nowe i dwa zmienione, dotyczące programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Mówiąc precyzyjniej, chodzi w nich o: podział środków tego programu oraz warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, objętych tym programem (DzU nr 48, poz. 388 – 391)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA