fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Gdy jeden ze spadkobierców testamentowych nie dożyje otwarcia spadku

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Pani Joanna sporządziła testament, w którym zapisała dom trzem spadkobiercom. Jeden z nich zmarł przed nią. Czy w tej sytuacji prawo do spadku mają tylko dwaj pozostali spadkobiercy testamentowi czy część spadku, którą dziedziczyłby trzeci spadkobierca, przypadnie jego dzieciom?
Spadek przypadnie dwóm spadkobiercom testamentowym. Zastosowanie znajdzie tu art. 965 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], z którego wynika, że [b]jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców ustawowych, a jeden z nich nie chce lub nie może dziedziczyć, to przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypadnie pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (jest to tzw. przyrost)[/b].
Warto podkreślić, że możliwość zastosowania tego przepisu zależy od trzech warunków: - podstawą dziedziczenia musi być testament,
- powołanych musiało zostać co najmniej dwóch spadkobierców, - jeden ze spadkobierców nie chce lub nie może dziedziczyć. Nie są tu brane pod uwagę przyczyny, dla których jeden ze spadkobierców nie chce czy nie może dziedziczyć. Ważne, że jest przynajmniej jeden spadkobierca testamentowy i to on odziedziczy cały spadek. [b]Jeżeli jest trzech spadkobierców testamentowych, z których jeden nie może dziedziczyć, to udział po spadkobiercy, który nie może dziedziczyć, przypadnie pozostałym spadkobiercom – w stosunku do przypadających im udziałów. [/b] Przepis dotyczący przyrostu jest normą względnie obowiązującą, co oznacza że może być uchylony odmienną wolą spadkodawcy (wyrażoną wprost lub w sposób dorozumiany) poprzez: - wyłączenie go w testamencie w sposób wyraźny lub taka jego wola wynika z tego testamentu (art. 948 kc), - dokonanie podstawienia zwykłego (art. 963 kc) lub gdy do podstawienia zwykłego dojdzie w wyniku przekształcenia podstawienia powierniczego (art. 964 kc), np. spadkodawca zapisze w testamencie dom Kowalskiemu i Iksińskiemu i doda zapis, że w razie gdy jeden z nich nie chce lub nie może dziedziczyć, to jego część przypadnie Rybińskiemu [b]Jeżeli w testamencie spadkodawca wyłączy przyrost i nie dokonał podstawienia, to udział tego spadkobiercy, który nie chce lub nie może dziedziczyć, przejmują inni krewni spadkodawcy zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.[/b] [ramka][b]Przykład[/b] Spadkodawca zapisał majątek swoim dwóm synom oraz kuzynowi. Dodał zapis, że w sytuacji, gdy jedna z osób wymienionych w testamencie nie chce lub nie może przyjąć spadku, nie dojdzie do przyrostu. W chwili otwarcia spadku żyła także żona spadkodawcy. Kuzyn zmarł dwa dni przed spadkodawcą. Gdyby spadkodawca nie umieścił zapisu wyłączającego przyrost, to majątek przypadłby jego dwóm synom (każdy dostałby swoją część spadku plus połowę z części zapisanej kuzynowi). Ponieważ jednak spadkodawca wyłączył przyrost, to część spadku, która przypadłaby kuzynowi, będzie podlegała dziedziczeniu ustawowemu. Jak wynika z art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. W tej sytuacji część spadku zapisana kuzynowi zostanie podzielona między synów i żonę zmarłego.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA