fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustalić przychody z najmu

Wynajmuję mieszkanie. Z umowy wynika, że najemca płaci poza czynszem również abonament za media, a także opłaty za energię, gaz i wodę. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji przychodem z najmu będzie tylko płacony czynsz czy też również suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę. Dodam, że płacę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy osiągający przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Podstawą generowania przychodów z najmu jest zawarcie umowy. Określona w niej wysokość czynszu jest przysporzeniem majątkowym wynajmującego. Wszelkie zaś opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemcę (czyli m.in. za energię, wodę) nie są składnikami przychodu osiągniętego z tego tytułu – jeśli z umowy wynika, że to najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia. Potwierdziła to [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 3 lutego 2009 r. (IPPB1/415-12/09-3/KS). [/b]Z pisma wynika, że dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu nie mieszczą się w pojęciu „świadczenia w naturze i inne nieodp...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA