fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Otrzymałeś dotację, musisz wyrzucić z kosztów odpisy amortyzacyjne

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Dotacja na zakup środka trwałego powoduje, że odpisy amortyzacyjne od jego wartości przestają być kosztem podatkowym
Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są – co do zasady – kosztami uzyskania przychodu. Podlegają bowiem amortyzacji podatkowej według zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT). Jeżeli jednak przedsiębiorcy uda się pozyskać środki finansowe z zewnątrz, sprawa nieco się komplikuje.[srodtytul]Zwrot wydatków wpływa na rozliczenie[/srodtytul]Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 22a – 22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA