fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Podróże służbowe burmistrza

Fotorzepa, Radosław Pasterski Radosław Pasterski
Kto po wejściu w życie nowej ustawy o pracownikach samorządowych powinien ustalić burmistrzowi limit kilometrów do wykorzystania na jazdy lokalne oraz podpisać z nim stosowną umowę?
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w art. 8 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. Zgodnie z jego treścią czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a w pozostałej części – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały. Oznacza to, że wyznaczyć burmistrzowi limit kilometrów na podróże służbowe powinien sekretarz gminy lub osoba zastępująca. Z sekretarzem (osobą zastępującą) powinna zostać również zawarta umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r.
Pamiętać trzeba również, że limit kilometrów ustala się w zależności od liczby mieszkańców gminy lub miasta, w których zatrudniony jest pracownik – w naszym przypadku burmistrz. Nie może on przekroczyć: - 300 km – do 100 tys. mieszkańców,
- 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, - 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców. [i][b]Podstawa prawna:[/b] – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link] – [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=164348]rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU nr 27, poz. 271 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA