fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwładny może nie płacić źle wypełnionego weksla

Fotorzepa, ms Michał Sadowski
Jeśli treść porozumienia wekslowego budzi wątpliwości, trzeba je rozstrzygnąć według obiektywnych kryteriów. Do tego czasu kara za złamanie zakazu konkurencji jest zawieszona
Dariusz T. zawarł w 2003 r. z pracodawcą – przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją alkoholi, umowę o zakazie konkurencji zarówno w czasie pozostawania w stosunku pracy, jak i sześć miesięcy po jego zakończeniu.Przewidziana w niej kara umowna opiewała na 20 tys. zł. Oprócz tego firma zastrzegła sobie prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconego pracownikowi odszkodowania za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej. Do umowy dołączono weksel in blanco podpisany przez podwładnego. Deklaracja wekslowa przewidywała, że pracodawca (remitent) wypełniając weksel, może wpisać tam kwotę uwzględniającą oprócz kary umownej odsetki oraz inne koszty, jednak bez wskazania, z czego miałyby one wynikać.[srodtytul]Dyskusyjna kwota[/srodtytul]Pod koniec 2005 r. Dariusz T. został dyscyplinarnie zwolniony z firmy. Jeszcze przed zakończeniem okresu, w jakim obowiązywał zakaz konkurencji, okazało się, że znalazł zatrudnienie w konkurencyjnej firmie. Firma wypełniła więc ...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA