fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Roman Karkosik nie będzie musiał płacić kary

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Datę zawarcia transakcji giełdowej można ustalić na podstawie elektronicznej karty umów, o której mówi regulamin giełdy
Tak stwierdził [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 1754/08)[/b] uchylając karę pieniężną nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego na znanego inwestora giełdowego Romana Karkosika za nienależyte wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych.Będąc członkiem rad nadzorczych spółek Alchemia SA i Skotan SA, Karkosik zakupił w 2006 r. akcje tych firm. Powiadomił o tym KNF, ale – zdaniem komisji – z kilkudniowym opóźnieniem, za co dostał karę pieniężną. Była wręcz symboliczna – 5 tys. zł – ale i tak inwestor zaskarżył decyzję KNF do sądu. Nie liczyła się tu bowiem wysokość kary, lecz charakter sprawy i jej znaczenie dla inwestorów giełdowych.Zgodnie z art. 160 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179231]ustawy z 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi[/link] [b]osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta są obowiązane do przekazywania komisji oraz temu emi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA