fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Obligacje dla Warszawy bez podatku

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od obligacji wyemitowanych przez Warszawę w 2009 roku na rynkach zagranicznych
Tak zdecydował minister finansów. Już dziś zacznie obowiązywać jego [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292029]rozporządzenie z 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2008 r., nr 218, poz. 1395)[/link].
Chodzi o dochody (przychody) uzyskane przez nierezydentów z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2009 r. przez miasto stołeczne Warszawa.
Korzystając z przysługującego na mocy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] uprawnienia (art. 22 § 1 pkt 1), minister finansów zaniechał poboru tego podatku także od dochodów (przychodów) z odpłatnego zbycia tych obligacji. Co ważne, owo zaniechanie będzie się stosowało do dochodów (przychodów) uzyskanych do 31 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie adresowane jest do osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium naszego kraju oraz do firm, które nie mają u nas ani swojej siedziby, ani też zarządu.
Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił 15 stycznia 2008 r. prezydent m.st. Warszawy. Ma to związek z planowaną przez miasto emisją obligacji komunalnych na rynku zagranicznym, które mają pomóc w pozyskiwaniu środków potrzebnych na sfinansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego. Stąd decyzja o wyemitowaniu na rynkach zagranicznych obligacji na początku 2009 r. Według założeń potrzeby pożyczkowe miasta wynoszą 1,1 – 1,2 mld zł. Będą to obligacje dziesięcioletnie, a termin ich wykupu przypadnie na rok 2019.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA