fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy zwolnieni z opłaty planistycznej

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Od 12 stycznia 2009 r. gminy nie będą mogły naliczać właścicielom gospodarstw rolnych opłat z tytułu wzrostu wartości posiadanych przez nich gruntów
Zmianę taką wprowadza uchwalona 15 października 2008 r. nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej art. 36 ust. 4, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty ją np. sprzedaje, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę ustaloną w planie. Jej wysokość nie może przekraczać 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość ustala się na dzień sprzedaży gruntów.Z obowiązku jej uiszczania – od 12 stycznia 2009 r. – zwolnieni zostali rolnicy. Oczywiście nie w każdej sytuacji zbycia posiadanych gruntów. Dodany do art. 36 ustęp 4a stanowi bowiem, że opłaty tej nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę w rozumieniu przepisów [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=263365]u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA