fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Czy indywidualny przedsiębiorca może mieć prokurenta

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może ustanowić prokurenta?
Na ogół się uznaje, że takiej możliwości nie ma. Wynika to z brzmienia przepisów o prokurze. Otóż ustawa stanowi, że prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tymczasem osoba fizyczna – choć jest przedsiębiorcą – nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jest on elementem Krajowego Rejestru Sądowego, w którym figurują m.in. spółki, spółdzielnie i fundacje. Prowadzą go sądy. Tymczasem osoby fizyczne wpisywane są do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urzędy gmin. Dominuje stanowisko, że ewidencja to nie rejestr.Jednak do odważnych świat należy. Ustawa jest napisana tak, że można w niej znaleźć mocny argument przemawiający za twierdzącą odpowiedzią na postawione przez czytelnika pytanie. Otóż obowiązuje przepi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA