fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 221 z 16 grudnia 2008

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów [/b](poz. 1436) z 27 listopada w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009; wejdzie w życie 31 grudnia.
[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1437) z 9 grudnia w sprawie zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających; 16 grudnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1438 – 1447):
[b]finansów[/b], z 5 i 9 grudnia, w sprawie:
– przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008,
– wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych; oba 16 grudnia,
[b]gospodarki[/b], z 2 i 9 grudnia, w sprawie:
– reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach; 1 stycznia 2009 r.,
– wymagań jakościowych dla paliw ciekłych; 31 grudnia,
[b]kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 3 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji CENRIT; 31 grudnia,
[b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 24 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych; 24 grudnia,
[b]rozwoju regionalnego[/b] z 4 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006; 31 grudnia,
[b]sportu i turystyki[/b] z 2 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika; 31 grudnia,
[b]sprawiedliwości[/b] z 25 listopada – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury; 16 stycznia,
[b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 1 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom
oraz członkom ich rodzin; 31 grudnia.
Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=292574]Dz.U. nr 221[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA