fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Proces górników z "Wujka" - dzień szósty

Notatki Barbary Gorgoń. Zachowana została oryginalna pisownia i usunięte zostały adresy świadków
Wtorek - 9 luty 1982 r. - szósty dzień procesu - ogłoszenie wyroków 
Sentencja ogłoszenia wyroku: (na podstawie nagrania magnetofonowego) 
Kierując się przepisami artykułu 4, 357, 360, 372 paragraf 2 postępowania karnego Sąd uznał: 
- oskarżonego Stanisława Płatka za winnego tego, że w okresie od dnia 14-16 grudnia 1981 r., będąc członkiem NSZZ „Solidarność” przy zmilitaryzowanej Kopalni Węgla Kamiennego„Wujek” w Katowicach, nie odstąpił od działalności związkowej, która została zawieszona, przy czym podjął się czynności organizatorskich strajku; będąc wybrany delegatem swojego oddziału uczestniczył w rozmowach z dyrekcją kopalni przedkładając postulaty i żądania załogi; wpływał na możliwość opuszczenia kopalni poprzez wypisywania stosownych przepustek - to jest popełnił przestępstwo z artykułu 46 ustęp 1,2 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.  - oskarżonego Jerzego Wartaka za winnego tego, że w okresie od 13 - 16 grudnia 1981 r., będąc członkiem NSZZ „Solidarność” przy zmilitaryzowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej, która została zawieszona, przy czym podjął się czynności organizatorskich; będąc wybranym delegatem swojego oddziału uczestniczył w rozmowach z dyrekcją przedkładając postulaty i żądania załogi; nadto rozprowadzał porządkowe straże strajkowe - to jest popełnił przestępstwa z artykułu 46 ustęp 1,2 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym. 
Oskarżonych Adama Skwirę i Mariana Głucha za winnych tego, że w okresie od 13-16 grudnia 1981 r. będąc członkami NSZZ „Solidarność”, przy zmilitaryzowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach nie odstąpili od udziału w działalności związkowej, która została zawieszona   i podjęli się czynności organizatorskich strajku; będąc wybranymi delegatami swoich oddziałów uczestniczyli w rozmowach z dyrekcją i przedstawili postulaty i żądania strajkujących górników - to jest popełnili przestępstwa z artykułu 46, ustęp 1,2 dekretu z dn. 12.XII.1981 r. o stanie wojennym. 
Sąd skazał na zasadzie artykułu 46, ustęp 2 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu artykułu 4: 
- Stanisława Płatka na karę 4lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. 
- Jerzego Wartaka na 3,5 roku pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. 
- Adama Skwirę i Mariana Głucha na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę dodatkową 2 lat pozbawienia praw publicznych. 
Postępowanie karne przeciwko Janowi Wielgusowi oskarżonemu o to, że w dniu 14 grudnia 1981 r. brał udział w strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, to jest czyn określonego w artykule 60 ustęp 1 dekretu o stanie wojennym, na podstawie artykułu 11 Sąd umorzył albowiem sprawca nie podlega orzecznictwu sądów wojskowych. 
Natomiast oskarżonych Jana Haśnika, Stanisława Saternusa, Zdzisława Kubata i Alinę Muchę Sąd uniewinnił od zarzuconych im aktem oskarżenia  czynów. 
Wyrok ze względu na tryb doraźny jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu. 
Od dnia ogłoszenia wyroku tj. od 9 lutego 1982 r. upłynęło prawie 4 miesiące, aż do dnia 4 czerwca 1982 r. Mimo, iż wyrok nie podlegał zaskarżeniu skazani przebywający w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich (oprócz Płatka przebywającego w jeszcze z powodu odniesionej rany w szpitalu więziennym w Bytomiu) oraz ich obrońcy otrzymali pismo następującej treści z dnia 4 czerwca 1982 r. 
Zawiadomienie 
Zawiadamiam Obywatela jako obrońcę - oskarżonego, że w dniu 12 lipca 1982 r. o godz. 8.30 Sąd Najwyższy w Warszawie ul. Nowowiejska 26b, sala nr 205 rozpozna na rozprawie rewizyjnej Rewizję Nadzwyczajną Naczelnego Prokuratora Wojskowego na niekorzyść Obywatela. Osobiste stawiennictwo nie jest obowiązkowe                      sekretarz: podpis nieczytelny
Naczelny Prokurator Wojskowy w rewizyjnym akcie oskarżenia zarzuca oskarżonym zorganizowanie i kierowanie strajkiem przez co kopalnia była stratna 21 mln złotych. Akt oskarżenia powtórnie zarzuca Stanisławowi Płatkowi przewodnictwo strajkowi. Lecz w rewizyjnym akcie oskarżenia pojawia się nowy obciążający zarzut. Płatkowi, Głuchowi, Wartakowi i Skwirze przypisuje się śmierć 9 górników. Oskarżonych obciąża się tragiczną śmiercią górników. 
Prokurator żąda dla oskarżonych na rozprawie rewizyjnej: 
Stanisława Płatka - 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych;
Mariana Głucha - 8 lat pozbawienia wolności i 4 lat pozbawienia praw publicznych; 
Adama Skwiry - 8 lat pozbawienia wolności i 4 lat pozbawienia praw publicznych; 
Jerzego Wartka - 8 lat pozbawienia wolności i 4 lat pozbawienia praw publicznych.
12 lipca 1982 r. Sąd w Warszawie ogłosił, że termin rozprawy zniesiono. 
Głuch, Skwira, Wartak, Kubat, Wieglus, Haśnik, Kubat, Mucha - Wojewódzki Areszt Śledczy ul. Mikołowska 10 a 40-957 KatowicePłatek - Szpital więzienny Bytom 
Po wyroku: 
Głuch, Skwira, Wartak - transport pod koniec marca - Zakłady Karny ul. 1 Maja 14 Racibórz
Płatek - Szpital więzienny, Bytom 
Głuch, Skwira, Wartak - transport początek czerwca - Zakład Karny nr 2 ul. Świerczewskiego 3, Strzelce Opolskie
Płatek - transport początek czerwca - Areszt Śledczy - Zabrze. 
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA