fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Po dowód osobisty na nowych zasadach

Fotorzepa, Darek Golik
Wymagania przy ubieganiu się o dowód osobisty będą bardziej sprecyzowane. Wzór dokumentu się nie zmienia
Urzędy dokonujące zmian danych zamieszczanych w dowodach osobistych najpóźniej w terminie trzech dni będą przekazywać je wystawcy dokumentu. Dość obszerne zmiany przewiduje projekt [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133290]rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty[/link]. Zastąpi ono podobne, ale znacznie krótsze, rozporządzenie z 21 listopada 2000 r. Nowy akt ma wejść w życie wraz z ogłoszeniem.
Sam wzór dowodu nie będzie zmieniony ani też ranga tego dokumentu. Nowe rozporządzenie rozbudowuje natomiast przepisy dotyczące składania wniosku o wydanie dowodu, dostosowuje je do różnych sytuacji: wydania po raz pierwszy; osobom małoletnim; ubezwłasnowolnionym; postępowanie w razie ich wymiany czy utraty.
Szczegółowo określone będą wymagane przy składaniu wniosku dokumenty. Przypomnijmy, że dowód wydaje gmina miejsca stałego pobytu, a jeśli go nie ma – ostatniego takiego miejsca, jeśli zaś i tego nie można ustalić – warszawska dzielnica Śródmieście.
Określono też postępowanie organów wydających dowody po stwierdzeniu niezgodności zawartych we wniosku danych z informacjami dostępnymi w rejestrach i ewidencjach (gromadzących dane o wnioskodawcy).
Rozporządzenie określi wreszcie tryb unieważniania dowodów z urzędu.
Dowody wydane na podstawie dotychczasowych wniosków zachowają ważność do terminów w nich określonych.
Projekt konsultowano z wojewodami, GIODO, RPO i reprezentacją samorządu terytorialnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA