fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aby pomniejszyć wydatki, trzeba mieć dokumenty

Gdy przedsiębiorca ma kilka wierzytelności względem tego samego dłużnika, musi udokumentować nieściągalność każdej z nich. Dopiero wtedy wrzuci je w koszty podatkowe
W praktyce często się zdarza, że podatnik ma kilka wymagalnych wierzytelności względem tego samego dłużnika. Dokumentuje jednak nieściągalność tylko jednej z nich (np. za pomocą postanowienia sądu czy komornika). Czy to wystarczy, aby pozostałe wierzytelności należne od tego samego dłużnika mogły być zaliczone do kosztów podatkowych? Przedsiębiorcy często uważają, że tak. Nie mają jednak racji.Nie pozwalają na to przepisy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 25 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) [/link]nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Jeżeli jednak nieściągalność zostanie udokumentowana postanowieniami odpowiednich organów, tj. sądu lub organu egzekucyjnego, to takie wierzytelności można uznać za koszty uzyskania przychodów.Aby jednak wierzytelność potraktować jako nieś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA