fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracownik nie pozna motywów zwolnienia

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Brak uzasadnień wypowiedzenia umowy na czas określony nie narusza konstytucji. Miliony zatrudnionych w tej formie nie zyskają dodatkowej ochrony przed zwolnieniem
2 grudnia 2008 r.[b]Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P48/07)[/b]orzekł, że nie jest możliwe osiągnięcie dla umów czasowych takiego standardu ochrony jak dla umów na czas nieokreślony. [b]Przeczyłoby to celowi rozróżniania tych umów oraz usztywniło system prawa pracy[/b]. W efekcie dopuszczalne jest istnienie różnic w treści poszczególnych typów umowy o pracę, które wynikają wprost z ich społecznej funkcji i ekonomicznej treści.Sędziowie uznali też, że art. 30 § 4 kodeksu pracy nie narusza konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej wyrażonej w art. 2 konstytucji.Co prawda ma ona szczególne znaczenie na gruncie stosunków pracy, gdyż jej realizacja oznacza odpowiednie ukształtowanie sytuacji pracowników, nie oznacza jednak zacierania faktycznych różnic zarówno między grupami pracowników, jak i poszczególnymi pracownikami.[srodtytul]Pełne zatrudnienie[/srodtytul]– Pracownicy bardzo często kwestionują przyczynę wypowiedzenia. Gdyby trzeba było uzasadniać w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA