Dorabianie na zwolnieniu lekarskim jest ryzykowne

Czy możemy dyscyplinarnie zwolnić pracownika z pracy za dorabianie u innego pracodawcy w czasie zwolnienia lekarskiego?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, nie znając w szczególności zaleceń lekarskich oraz charakteru pracy wykonywanej u stałego pracodawcy.Zgodnie z art. 52 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,- popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.Wykonywanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego wolno uznać za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL