fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Nowe zasady aplikacji notarialnej

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Zgodnie z jego treścią zajęcia seminaryjne dla aplikantów będą się rozpoczynały w pierwszy poniedziałek po 1 stycznia i trwały do 31 grudnia, a dla aplikantów trzeciego roku do 30 czerwca.
Przerwa między zajęciami została wyznaczona od 1 lipca do 30 września (co odpowiada przerwie, jaką dotychczas mają aplikanci). Jednocześnie zajęcia seminaryjne mają się odbywać co najmniej raz w tygodniu i trwać od sześciu do ośmiu jednostek lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, mogą się odbywać także w innym cyklu, lecz nie mniej niż cztery dni w miesiącu.
Terminy te nie będą miały zastosowania do aplikantów notarialnych, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia. Osoby te będą obowiązywać dotychczasowe przepisy. Przygotowane zmiany mają na celu dostosowanie systemu kształcenia do nowej koncepcji przeprowadzania egzaminów na aplikację notarialną, które będą się odbywać po wakacjach. Przesunięcie egzaminu z czerwca na wrzesień ma bowiem korelować z końcem roku akademickiego, tak aby absolwenci z danego roku mogli przystąpić do egzaminu niezwłocznie po ukończeniu studiów. Z kolei wyznaczenie początku zajęć seminaryjnych dla pierwszego roku na styczeń da ten skutek, że zostanie zachowany wymagany czas trzech miesięcy na dokonanie wpisu osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu. Projekt, który wprowadza zmiany do rozporządzenia z 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej (DzU nr 258, poz. 2169, z późn. zm.), ma wejść w życie 15 października 2008 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA