Większy nadzór nad inspektorami kontroli skarbowej

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
O powołaniu i odwołaniu wicedyrektora urzędu kontroli skarbowej będzie decydował jedynie generalny inspektor kontroli skarbowej. Nie będzie on już musiał kierować się wnioskiem, który wystosuje do niego w tej sprawie dyrektor urzędu.
To jedno z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w przesłanym właśnie do uzgodnień międzyresortowych projekcie rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.Wprowadzając taką zmianę, ministerstwo powołuje się na art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej, który – w przeciwieństwie do rozporządzenia – nie uzależnia skuteczności powołania czy odwołania przez GIKS wicedyrektorów UKS od uprzedniego złożenia przez dyrektora urzędu stosownego wniosku. Co więcej, jego treść wcale nie jest wiążąca dla generalnego inspektora. Cel zmian jest jeden: poprawa efektywności działania inspektorów kontroli skarbowej oraz skuteczniejsze i bardziej elastyczne zarządzanie kadrami.Z tego też względu ministerstwo zamierza również ograniczyć (z obecnych czternastu do dziewięciu) liczbę urzędów kontroli skarbowej mających swoje ośrodki zamiejscowe. Nie spowoduje to jednak – jak twierdzą autorzy w uzas...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL