Odpowiedź Biura Prawnego i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego z 3 września 2007 r. w sprawie zaświadczeń potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu

W odpowiedzi na pytanie DF dotyczące zaświadczeń potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu, o których mowa w art. 31 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, i komunikatu ministra transportu z 5 lipca 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w międzynarodowym przewozie drogowym, przekazujemy następujące wyjaśnienia.Wskazanym komunikatem wdrożono stosowanie postanowień decyzji Komisji Europejskiej 2007/230/WEz 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Ta z kolei została wydana na podstawie art. 11 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG.Dlatego zaleca się, aby...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL