Stanowisko Ministerstwa Zdrowia nadesłane 30 października 2007 r. (MZ-BP-P-0620-2200-2/RH/07) w sprawie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego ławników

Na podstawie ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 166,poz. 1172) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają ławnicy sądowi nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – art. ust. 1 pkt 15a ustawy. W tym zakresie ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29 września br. Odpowiadając na postawione pytanie, informujemy, że należy tu stosować zasady ogólne dotyczące obejmowania obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.Zatem po dacie wejścia w życie ustawy zmieniającej wszelkie wypłaty z tytułu sprawowania funkcji ławnika obciążone są składką zdrowotną liczoną od postawy, którą stanowi kwota uzyskiwanej diety – art. 81 ust. 8 pkt 1a ustawy. Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka jest miesięczna i niepodzielna....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL