fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gwarancja ubezpieczeniowa musi zapewniać wypłatę pieniędzy

Dokumentów potwierdzających złożenie wadium nie można interpretować w sposób elastyczny
Muszą one jednoznacznie zabezpieczać interes organizatora przetargu.Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi przetarg na wybór niezależnej firmy audytorskiej, która zbada sprawozdania finansowe za ten i kolejne dwa lata. Konsorcjum, którego oferta uplasowała się na drugiej pozycji, podważyło wybór zwycięskiej firmy. Jego zastrzeżenia wzbudziła gwarancja ubezpieczeniowa złożona w przetargu jako wadium. Zdaniem konsorcjum nie gwarantuje ona wypłaty należności nieodwołalnie i bezwarunkowo.Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO/UZP 537/08)rozstrzygająca spór zgodziła się z tym zarzutem. Jej zastrzeżenia wzbudziło kilka postanowień, które znalazły się w treści gwarancji ubezpieczeniowej. Jedno z nich mówiło o wypłacie sumy gwarancyjnej, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy ubezpieczającego. Tymczasem art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych nie wspomina o winie, tylko o „przyczynie leżącej po stronie wykonawcy”.– Pomiędzy pojęciami ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA