fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasiłek należy się niekiedy zwolnionej z pracy

Fotorzepa, Darek Golik
Jednej z naszych pracownic przebywającej na zasiłku macierzyńskim kończy się właśnie umowa okresowa. Czy będzie ona nadal dostawać zasiłek po ustaniu zatrudnienia?
Urlopu macierzyńskiego udzielamy tylko w trakcie trwania stosunku pracy. Jeżeli umowa zawarta na czas określony ulegnie rozwiązaniu z dniem porodu lub po tej dacie, to pracownica nie ma już prawa do urlopu macierzyńskiego. Należy się jej jednak zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS. Uprawnienie to wynika z art. 30 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Po rozwiązaniu okresowej umowy o pracę w ten sposób powinniśmy:- wyrejestrować kobietę w ciągu siedmiu dni z ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZWUA,- przekazać do oddziału ZUS właściwego dla miejsca jej zamieszkania druk ZUS Z3 w celu umożliwienia temu oddziałowi naliczenia zasiłku macierzyńskiego.Zasiłek ten przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało podczas ciąży:- wskutek ogłoszenia upadł...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA