fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zatrudnionych przy usuwaniu azbestu musimy otoczyć specjalną opieką

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Firmy zajmujące się usuwaniem tego minerału z dachów i obiektów powinny szczególnie dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Zazwyczaj to tylko teoria
Zwykle zatrudnieni przy azbeście nie pracują w firmach produkcyjnych (wyroby i urządzenia zawierające azbest można dziś stosować w bardzo ograniczonym zakresie), lecz przy jego usuwaniu. Właśnie tacy pracodawcy i ich pracownicy popełniają najwięcej błędów związanych z bezpieczeństwem pracy. Prace remontowe czy rozbiórkowe, przy których zatrudnieni mają do czynienia z azbestem, są uznawane za niebezpieczne. Muszą je więc wykonywać osoby przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt. Mają też obowiązek przestrzegać surowych reżimów realizacji takich prac – głównie rozporządzenia z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (DzU nr 216, poz. 1824). Przy pracach z azbestem nie wolno jednak zatrudniać młodocianych ani kobiet w ciąży.Pracę mają wykonywać przeszkoleni pracownicy pod przyw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA